Inicio Embarazo y Maternidad Nombres en Quechua

Nombres en Quechua

El quechua es una familia de lenguas originaria de los Andes, idioma que se habla en Bolivia, Perú y Ecuador principalmente. Los nombres quechuas suelen representar un adjetivo o referirse a flores, animales u otros elementos de la naturaleza. Nombrar a un bebé con un término quechua significa rescatar y revalorar a los ancestros, una práctica que debería empezar a utilizarse no sólo en zonas rurales sino también en áreas urbanas.

Nombres en Quechua

Entre los nombres en quechua para hombres encontramos a:
• Achiq
• Ackonqhawaq
• Akapana
• Amaru
• Amaruqhispe
• Amarutupaq
• Amaruyupanki
• Anka
• Ankuwillka
• Anqasmayu
• Anqaspuma
• Antawaylla
• Antay
• Anti
• Antininan
• Anyaypuma
• Apu
• Apuk’achi
• Apumayta
• Apuqatiqill
• Apurimaq
• Apuyuraq
• Astu
• Astuwaraka
• Atauchi
• Ataw
• Ataw’anka
• Atawallpa
• Atiq
• Atoqwaman
• Atuq
• Awki
• Awkipuma
• Awkitupaq
• Awkiyupanki
• Awqa
• Ayar
• Ch’uya
• Chawar
• Chawpi
• Chikan
• Chuki
• Chukilla
• Chukiwaman
• Chukiwillka
• Chun
• Chunni
• Chusku
• Chuya
• Hakan
• Hakanpuma
• Hatuntupaq
• Huksunk’u
• Illapha
• Illapuma
• Illateqsi
• Illatiksi
• Illayuq
• Inka
• Inkaurqu
• Inti
• Inti’illapha
• Intiawki
• Intichurin
• Intiwaman
• Iskay
• Iskaywari
• K’achi
• K’aywa
• K’inti
• K’uyuchi
• K’uyukusi
• K’uyuq
• Karwamayu
• Kashayawri
• Kichwasamin
• Killinchu
• Kinti
• Kumya
• Kunaq
• Kuntur
• Kunturchawa
• Kunturi
• Kunturkanki
• Kunturpuma
• Kunturumi
• Kunturwari
• Kusi
• Kusiñawi
• Kusipuma
• Kusirimachi
• Kusiwallpa
• Kusiwaman
• Kusiyupanki
• Kuyuchiq
• Libiak
• Llaksa
• Llanqi
• Llashapuma
• Llipiak
• Llipipiq
• Lliwyaq
• Lluqi
• Lluqiyupanki
• Mallki
• Mallqu
• Manko
• Manku
• Mayta
• Maytaqhapaq
• Maywa
• Mullu
• Ninan
• Ninankuyuchi
• Ninaqolla
• Ninawari
• Ninawillka
• Ñawpaq
• Ñawpari
• Ñawqi
• Ollantay
• Pachakutek
• Pachakutiq
• Panti
• Pariwana
• Pawq’ar
• Pawq’artupaq
• Phawaq
• Pichiw
• Pikichaki
• Pillku
• Pillkumayu
• Piwi
• Puma
• Pumakana
• Pumalluqi
• Pumaqhawa
• Pumasunk’u
• Pumawari
• Pumawillka
• Pumayawri
• Puriq
• Pusaq
• Pushaq
• Q’uñi
• Q’uñiraya
• Qatiqil
• Qatuilla
• Qaylla
• Qhapaq
• Qhapaqwari
• Qhapaqyupanki
• Qhaqya
• Qhari
• Qhawachi
• Qhawana
• Qhawaq
• Qhispi
• Qhispiyupanki
• Qulla
• Qullana
• Qullaqhapaq
• Qullatupaq
• Qullqi
• Qullqiyuq
• Qullqui
• Quri
• Quriñawi
• Quripuma
• Quriwaman
• Rawraq
• Raymi
• Rimachi
• Rimaq
• Rumi
• Rumimaki
• Rumiñawi
• Rumisunk’u
• Runak’utu
• Runtu
• Ruphay
• Sach’a
• Samin
• Sapan
• Sapay
• Sayani
• Sayarumi
• Sayri
• Sayritupaq
• Shañu
• Shullka
• Sinchi
• Sinchipuma
• Sinchiroka
• Suhay
• Suksu
• Sullkawaman
• Sumainka
• Sumaq
• Sunk’u
• Sunk’uyuq
• Suri
• T’it’u
• T’it’uatawchi
• Takiri
• Takiriq
• Tawa
• Tawaqhapaq
• Tinkupuma
• Tupakusi
• Tupaq
• Tupaqamaru
• Tupaqhapaq
• Tupaqyupanki
• Uchu
• Ukumari
• Unay
• Urqu
• Urquqolla
• Usqu
• Usquwillka
• Usuy
• Uturunqu
• Wallpa
• Wallpaya
• Waman
• Wamanachachi
• Wamanchawa
• Wamanchuri
• Wamanpuma
• Wamanqhapaq
• Wamantupaq
• Wamanwarank’a
• Wamanyana
• Wamanyuraq
• Wamay
• Wanka
• Wanqar
• Waqralla
• Wari
• Wariruna
• Warit’it’u
• Waskar
• Waskhar
• Wawal
• Wayasamin
• Wayaw
• Wayna
• Waynaqhapaq
• Waynarimaq
• Waynay
• Wayra
• Waywa
• Willaq
• Willka
• Willkawaman
• Wiraqocha
• Wiraqucha
• Wisa
• Yaku
• Yanamayu
• Yawar
• Yawarpuma
• Yawarwaqaq
• Yawri
• Yupanki
• Yuraq

Nombres en Quechua

Entre los nombres en quechua para mujeres encontramos a:
• Achik
• Achikilla
• Achikyak
• Achiyaku
• Aklla
• Akllasisa
• Akllasqa
• Akllasumaq
• Alliqora
• Alliyma
• Asiri
• Asiriq
• Awank’ay
• Awaq
• Awasiyaku
• Awqa
• Awqasisa
• Ch’aska
• Ch’ayña
• Chami
• Chaska
• Chimpu
• Chinpu
• Chinpu’urma
• Chinpukilla
• Chinpukusi
• Chinpusumaq
• Chirapaq
• Chuki
• Chukillanthu
• Hamk’a
• Hawka
• Haylli
• Huch’uy
• Huch’uykilla
• Huch’uykoya
• Huch’uysisa
• Huchuy
• Ilin
• Illa
• Illari
• Illarisisa
• Illarit’ika
• Illariy
• Imasumaq
• Inkasisa
• Inkill
• Inkillay
• Izhi
• K’antu
• K’uychi
• Kantu
• Karwasisa
• Kayara
• Khallwa
• Khuyak
• Khuyana
• Khuyaq
• Killa
• Killari
• Killasisa
• Killasumaq
• Killay
• Kiwa
• Kolla
• Koya
• Koyakusi
• Koyasumaq
• Kuka
• Kukuri
• Kukuyu
• Kusi
• Kusi’inkillay
• Kusichinpu
• Kusimayu
• Kusiquyllur
• Kusirimay
• Kusiyaya
• Kuyay
• Kuyayllapaq
• Kuymi
• Llaksa
• Llasha
• Llashaq
• Lliw
• Lliwkilla
• Lliwsisa
• Mama’achiq
• Mamahamk’a
• Mamakuka
• Mamaq
• Mamaqhawa
• Mamaqura
• Mamaruntu
• Mamauqllu
• Maysumaq
• Mayua
• Mayuasiri
• Maywa
• Maywasiri
• Michiq
• Miski
• Nayaraq
• Nina
• Ninapakcha
• Ninapaqari
• Ninasisa
• Ninat’ika
• Nuna
• Nuna
• Ñust’awillka
• Ñusta
• P’anqa
• Pacha
• Pachakusi
• Pachamama
• Paqari
• Pariwana
• Parwa
• Pawqarqury
• Phakcha
• Phallcha
• Phaqcha
• Phaway
• Phichitanka
• Phuyu
• Phuyuqhawa
• Pillkusisa
• Pukyu
• Puquy
• Puquykilla
• Qhatuq
• Qhawaq
• Qhispi
• Qhispisisa
• Qikyusisa
• Qillqa
• Qollqi
• Qori
• Qucha
• Qullqi
• Qura
• Quraoqllo
• Quri
• Qurichullpi
• Quriquyllur
• Qurisisa
• Qurit’ika
• Quriuqllu
• Quriurma
• Quriwayra
• Quyllur
• Quyllurit’i
• Rawa
• Rawaoqllo
• Rawra
• Rimaq
• Sach’a
• Sach’asisa
• Sachat’ika
• Sami
• Saya
• Shulla
• Sipas
• Sisa
• Siyaya
• Sumailla
• Sumaizhi
• Sumaq
• Sumat’ika
• Suri
• Suyana
• Suyay
• T’ika
• Taki
• Taki’illariq
• Talla
• Tamaya
• Tamya
• Tamyasisa
• Tanitani
• Taruka
• Thani
• Tika
• Timta
• Tuta
• Tutayan
• Ukllo
• Umiña
• Uqllu
• Urma
• Urpi
• Urpikusi
• Urpillay
• Urpiyanay
• Urpiyuraq
• Wakchilla
• Waqar
• Warawa
• Wayanay
• Wayanaysi
• Waylla
• Wayna
• Wayra
• Wayta
• Waytacha
• Waytamayu
• Willka
• Yachay
• Yaku
• Yakuy
• Yana
• Yanakilla
• Yanakoya
• Yanapuma
• Yanaqoyllur
• Yanawayta
• Yanay
• Yuraq
• Yuri
• Yuria
• Yuriana

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.